Poleć znajomemu
Pomysły na prezenty
Tramwaj zabawka z drewnia
Autobus Jelz zabawka z drewnia
Autobus zabawka z drewnia
 
Samolot zabawka z drewnia
Drewniane zabawki lokomotywy

Ciężarówka zabawka z drewna
Żuraw drewniane zabawki
Ciągnik zabawka z drewnia 
Ciągnik zabawka z drewnia

Zabawka ciężarówka stojak na długopisy
Zabawka ciężarówka stojak na długopisy

Od 1.2.2020 otwieramy nowy sklep z drewnianymi prezentami i zabawkami (eshop s drevenými darčekmi a hračkami ) z wygrawerowanym tekstem dla klientów słowackich w walucie €. Istnieje system obliczania ceny za wypalenie tekstu lub logo.

Regulamin sklepu internetowego prezentydokuchni.pl


1) Przepisy wstępne
Są to warunki handlowe obowiązujące przy zakupach w sklepie internetowym www.hrackyproklukyaholky.cz. Sklep internetowy obsługiwany jest przez Soly Europe s.r.o. Zbrodek 221., Veselí nad Moravou, 698 01. VAT: 29259924. Warunki dodatkowo określają i precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy (operatora) i nabywcy (klienta). NIE JESTEŚMY PŁATNIKAMI VAT

2) Zamówienie i zawarcie umowy kupna
Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego są wiążące. Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z tymi warunkami, w tym warunkami reklamacji i że się z nimi zgadza.
Właściwe zamówienie towarów złożone przez kupującego jest uważane za propozycję zawarcia umowy. W momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego zostaje zawarta umowa kupna. Rzeczywista realizacja umowy zakupu następuje w momencie przejęcia zamówionego towaru.
Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest uzupełnienie wszystkich danych i wymagań określonych w formularzu.
Miejscem dostawy towarów jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
Własność towaru przechodzi na kupującego po zapłaceniu ceny zakupu. Dokument podatkowy jest częścią dostawy.
Wypełniając formularz rejestracyjny lub wiążące zamówienie w internetowym domu towarowym, kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i archiwizację danych osobowych o kupującym i jego zakupach zgodnie z ustawą nr 101/2000 Coll. w sprawie ochrony danych osobowych.
Ceny podane w cenniku są ostateczne (ale podane jako kwota procentowego rabatu programu lojalnościowego dla każdego klienta indywidualnie w zależności od ilości zamówionych towarów).
Wszystkie ceny są podane z VAT po pierwszym logowaniu w hurtowni.
Wszystkie towary są własnością Soly Europer s.r.o. ID firmy: 29259924
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli szczegóły zamówienia są niekompletne lub budzą wątpliwości co do rzeczywistego zamiaru klienta dotyczącego zamówienia towaru. Sprzedawca prześle informacje o tej odmowie na adres

3) Dostawa towarów
Zamówienie utworzone przez klienta na powyższych stronach jest wiążące dla klienta i dla nas i będzie realizowane przez usługę transportową Česká Pošta, DPD, odbiór osobisty, zgodnie z umową z klientem. Jeśli towaru nie ma na magazynie, zostanie podana data dostawy. Jeśli nie zgadzasz się z potwierdzoną datą, masz możliwość anulowania zamówienia.

4) Odstąpienie od umowy zakupu (zwrot towaru)
Zgodnie z paragrafem 6 nowelizacji Kodeksu cywilnego nr 367/2000 kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru przez Internet. Jeśli tak zdecyduje, odeśle towary w oryginalnym opakowaniu z powrotem w wyznaczonym terminie (określonym przez datę wysyłki). Po otrzymaniu towaru sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi odpowiednią kwotę w ustalony wcześniej sposób (gotówka, przelew). Zalecenie: towar musi zostać zwrócony nieuszkodzony, bez śladów użytkowania lub zużycia, aby uniknąć późniejszego odzyskania przez sprzedawcę.

Nie wysyłaj nam zwróconego towaru za pobraniem. Zwracany towar nie zostanie przyjęty, a Ty wydłużysz czas przetwarzania. Ponadto w indywidualnych przypadkach można obciążyć udowodnione płatności administracyjne, a następnie odzyskać zgodnie z prawem wszelkimi dostępnymi środkami.

5) Zadanie
Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw i roszczeń wynikających z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Soly Europe s.r.o. ID firmy: 29259924
Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego potrącenia jakichkolwiek praw z wierzytelności Soly Europe s.r.o. ID firmy: 29259924

6) Przepisy końcowe
Niniejsze warunki są ważne, jak podano na stronie internetowej sprzedawcy, w dniu wysłania elektronicznego zamówienia do kupującego.
Wysyłając zamówienie elektroniczne, kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu obowiązujące w dniu wysłania zamówienia, a także w dniu wysłania zamówienia, aktualną cenę zamówionych towarów, w tym koszty wysyłki lub wysyłki wymienione w katalogu sklepu internetowego Soly Europe sro, chyba że w konkretnym przypadku w wyraźny sposób uzgodniono inaczej. Kupujący jest nieodwołalnie związany wysłanym zamówieniem.
Klient może anulować zamówienie bez zgody sprzedawcy w ciągu maksymalnie 24 godzin od zamówienia lub po przekroczeniu przez dostawcę terminu dostawy potwierdzonego na piśmie. W innych przypadkach wymagana jest umowa ze sprzedawcą.
Uczestnicy wyraźnie zgodzili się w rozumieniu przepisów § 262 ust. 1 Kodeksu handlowego, że o ile przepisy wyraźnie nie stanowią inaczej, ich prawa i obowiązki podlegają Kodeksowi handlowemu, w szczególności jego przepisom § 409 i nast.
Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje od 25.05.2011 r. I obowiązuje w UE. Temat do zmiany.

7) Ochrona danych osobowych
Operator oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy) są poufne, będą wykorzystywane wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Soly Europe s.r.o. i nie będą publikowane, przekazywane osobom trzecim ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Dane osobowe są gromadzone ze względów biznesowych, logistycznych, statystycznych i marketingowych.

Podczas przetwarzania danych osobowych firma Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924 .. zobowiązuje się do przestrzegania ustawy nr 101/2000 Coll. O ochronie danych osobowych. W przypadku uzasadnienia biznesowego, w którym konieczne jest przekazanie danych osobowych klienta dostawcy, Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924. zobowiązuje się do przekazania tych informacji wyłącznie po uprzedniej zgodzie klienta. Przekazywanie jakichkolwiek danych osobowych bez zgody nie jest możliwe.

Klient korzystający z usług Soly Europe s.r.o. IČ: 29259924 i wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych. Podczas rejestracji wymagane są podstawowe informacje od klienta, które są uzupełniane przy składaniu zamówienia. Klient ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych z bazy danych (anulowanie rejestracji) na piśmie na adres e-mail: info@soly.cz

Dostęp zarejestrowanych klientów do sklepu i możliwość zamówień są chronione hasłem dostępu znanym tylko zarejestrowanemu klientowi. Dlatego nie należy pozostawiać tego hasła swobodnie dostępnym dla innych osób, aby nie można go było niewłaściwie wykorzystać, a następnie rejestracji i danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła.

Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie
Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie komunikatów handlowych przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. Jeśli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

Zdjęcia produktów
Klient zgadza się, że wyłącznym właścicielem zdjęć produktów i wykonanym grawerem na życzenie klienta w otrzymanym zamówieniu w sklepie internetowym jest firma Soly Europe s.r.o.

Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje od 25.05.2011 r. I obowiązuje w UE. Temat do zmiany.